Ordning & reda

Vi erbjuder beslutsstöd och förenklar skolans planering, så att skolans hjältar kan fokusera på eleverna.

Vad är Plan Digital?

Plan Digital hjälper skolan att se mönster

Plan Digital hjälper skolor att maximera sin ordning bland planering, tjänste­fördelning och uppföljning. Platt­formen har utvecklats till­sammans med skolans alla roller med ett huvudsakligt mål: att alla ska spara tid och få bättre ordning. Idag stödjer Plan Digital grund- och gymnasie­skola, men ambitionen är att det ska vara ett stöd för planering från förskole­klass till Komvux.

Bakgrundsbild för visuell representation av arbetsflöde
Timplaner skapas
Personal & legitimationer importeras
Tjänstefördelning
Schemaexport, rapporter & sammanställningar
Timplaner justeras
Personal justeras
Tjänstefördelning med AI-stöd

Ikon: timplan. Första året: Skapa timplaner

Mata in den planering som era klasser ska ha. Den auto­matiska fel­säker­heten ser bl.a. till att er planering går att schema­lägga i år och salla kommande samt att garanterad under­visnings­tid följs.

Ikon: personal. Första året: Importera personal och legitimationer

Per­sonalen syn­kroni­seras med t.ex. ert lönesystem, eller valfri annan databas. När per­sonalen är inläst så synk­roniseras legitima­tionerna med Skol­verket. Här kommer ni få rekordbra vyer där legiti­mationer matchas med tjänste­behov.

Ikon: tjänstefördelning. Första året: Tjänstefördela med beslutsstöd

Timplanerna har skapat tjänste­fördelning­sunderlag som komplet­teras med lärar­signatur. Här får du ett tydligt besluts­stöd med lärares kompe­tenser och övriga tjänst i åtanke. Systemet hjälper dig att sätta rätt lärare till rätt grupp. Men det här är bara första året, nästa år blir ännu bättre.

Ikon: rapportering Planeringen är klar! Schema och rapporter

Skicka all tjänste­fördelning till schemat, vilket innebär att en stor del av jobbet redan är klart. Ni får också bl.a. automatiskt budget­underlag med lärar­kostnader per enhet, samt samman­ställningar kring mängden legitimerad undervisning.

Ikon: justering av timplaner Övriga år: Redigera timplaner

Kanske har era klasser precis samma planering som förra året, kanske har ni flyttat några timmar eller eller kurser. Mass­kopiera hela förra årets plane­ring och mata in even­tuella ändringar. Systemet ser till att alla nya klass­namn skapas auto­matiskt.

Ikon: justering av personal Övriga år: Redigera personal

Det är troligt att ni har vissa personal­föränd­ringar. Någon har bytt chef, en annan har blivit föräldra­ledig och någon är ny­ans­tälld. Mata in era förändringar så att systemet vet vilka lärare som finns. Legitima­tionerna är auto­matiska, så den biten kan ni släppa.

Ikon: automatisk tjänstefördelning Övriga år: Tjänstefördela automatiskt

Du kan (än så länge) inte hoppa över tjänste­fördelningen helt, viss manuell inblandning är bra. Systemet vet alla kompe­tenser och vad alla lärare gjort tidigare. Systemet föreslår lärare till era grupper, utifrån prog­ression och andra peda­gogiska värden.

Kontakta oss för en gratis provperiod!

Hur fungerar Plan Digital?

Här listar vi några funktioner som vi inte tror att du hittar någon annanstans

Allt följer timplaner

Illustration av en datorskärm med diverse saker på.

Det ska vara svårt att göra fel

Eftersom timplanerna är grunden till allt så är det viktigt att de inte bara är bra, utan att de stämmer.

Plan Digitals verktyg markerar inte bara felaktiga summor, utan även prognoser för schemaläggning flera år in i framtiden.

AI som tjänstefördelar

Illustration av en hjärna.

Kvalitetssäkrat och tidseffektivt

AI vet. När du tjänstefördelar kan AI tala om för dig vilken lärare som är mest lämpad för kursen. Den blir dessutom smartare ju längre du använder systemet.

Plan Digital vet vem som borde ha Svenska 3 med NA och kommer lära dig varför.

Transparens för läraren

Illustration av en lärare som undervisar.

Se din tjänst

Utifrån hur ert årshjul ser ut så kan ni publicera lärarnas tjänster automatiskt från en viss månad via t.ex. BankID.

Rektorn kan nu lägga mer tid på att faktiskt utvärdera tjänstefördelningen, istället för att visa den.

Statistik över behörigheter

Illustration av ett cirkeldiagram.

Rapportering har aldrig varit enklare

Vi har ett flertal importer, exporter och vyer som serverar information till dig, dina kollegor och myndigheter.

Plan Digital vet vilken personal ni har och deras bakgrund. Det här är inget du ska sammanställa, du ska få det serverat.

Hur fungerar Plan Digital för just din roll?

Person som arbetar med schema vid en dator.

Det kommer att gå betydligt snabbare att lägga schema

Vi har inget otalt med Excel, men du ska inte behöva hålla på med formler som tillslut blir så komplicerade att du behöver vara matematiker.

Med Plan Digital blir allt överskådligt och logiskt, där du ser orsak och verkan genom att omgående se lärarens vecko-undervisningstid. Kopplingen till poängplanen gör att du, på ett överskådligt sätt, ser att eleverna får ut sin undervisningstid. […] det kommer att gå betydligt snabbare att lägga schema!

- Maria, rektor i Borlänge.

När vi började använda Plan Digital så har vi för första gången lyckats leverera ett färdigt schema till alla lärare innan semestern.

- Ann-Louise, schemaläggare i Rättvik.

Ett av systemets tjänstefördelningsverktyg.

Varför göra saker själv när AI kan göra det för dig?

Allt som ska tjänstefördelas kommer in, man missar inget.

- Torbjörn Gustafsson, rektor i Ludvika.

Vi vet att skolledare har mycket att hålla i huvudet och det vill vi avlasta. Systemet håller koll på all er personal, deras kompetenser och deras historik, så att rektorn slipper memorera allt, vilket framförallt nyanställda rektorer uppskattar.

Det är lätt att följa historiken mellan tjänsteår, även mellan flera år.

- Andreas Lundholm, biträdande förbundschef i Ludvika.

Vi vet att skolledare har mycket att hålla i huvudet och det vill vi avlasta. Systemet håller koll på all er personal, deras kompetenser och deras historik, så att rektorn slipper memorera allt, vilket framförallt nyanställda rektorer uppskattar.

Förut har vi tjänstefördelat på en vecka, nu tjänstefördelar vi på en dag och har fyra dagar till att utvärdera tjänstefördelningen.

- Gymnasierektor i Dalarna.

Ett cirkeldiagram som visar undervisningstid per program.

Rapportering och statistik - det gillar vi!

Ett fantastiskt och heltäckande system för timplanshantering och tjänstefördelning inom skolan. Jag har använt detta i många år nu och rekommenderar det varmt!

- Thomas Bergström, controller i Ludvika.

När tjänstefördelningen är klar så vet systemet vad alla gör och hur mycket tid de har. När personerna är knutna till avtal och lön så kommer systemet dessutom att sammanställa vad individerna kostar och hur många tjänster ni har och borde ha. Det är lätt att hitta alla gröna lärare som har utrymme kvar i tjänsten och lika lätt att hitta alla röda som har fått för stora uppdrag.

Således får ni automatisk programbudget som sammanställer vad varje person kostar för de olika enheterna, utifrån vilka arbetsuppgifter den har.

För min del underlättar Plan Digital vid budgetering av personalkostnad.

- Kenth Runnberg, kanslichef i Ludvika.

Illustration över hur tjänstefördelning är centralt i systemet.

Sluta underhålla flera olika listor

Hittills är vi mycket nöjda med PD, det är dessutom riktigt roligt att jobba i!

- Theres, rektor i Borlänge.

På vissa skolor finns en grupp skoladministratörer som följer rektorernas arbete på distans. Hos andra har varje rektor en egen administratör, som kanske till och med delar kontor. Ett tredje exempel är att varje rektor också administrerar sin egen enhet.

Det har blivit färre besök och telefonsamtal.

- Aniza Silva, systemansvarig i Ludvika.

Oavsett hur ni arbetar så kommer Plan Digital vara ett nav i er skolplanering, där ni inte bara tjänstefördelar, utan även centraliserar stora delar av er information. Sitter ni idag och sammanställer listor över mentorer eller arbetslagsledare? Det behöver ni aldrig mer göra.

Vi är jättenöjda. Detta var precis vad vi behövde.

- Carolina Svedjeland, gymnasiechef i Rättvik.

Systemet hjälper mig inför att skapa grupper och studieplaner.

- Administratör i Ludvika.

Idag sitter kanske någon och skapar alla grupper manuellt. När tjänstefördelningen är på plats så finns alla grupper skapade, med namn och lärare. Det enda som saknas är eleverna, men det löser ni manuellt i ert nuvarande system.

Programmet är ju högra handen till Procapita.

- Erik Norgren, biträdande rektor.

Det här är ju min källa till information som jag behöver för att göra mitt jobb.

- Bente, schemaläggare.

Utan systemet skulle man behöva vända sig någonstans, till exempel till skolverket för att få den information som systemet serverar idag.

- Linda, Administratör i Ludvika.

Vem använder Plan Digital?

Här är några av våra utvalda kunder och lite om vad de tycker

Borlänge Kommun

Leksands Kommun

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)

Rättviks Kommun

Hedemora Kommun

Stockholm Stad

Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU)

Fråga dina kollegor!

Vi själva tycker att Plan Digital är det näst bästa som uppfunnits sedan elden, men lita inte på oss, vi är en aning partiska. Här är några personer som utan att få någon ersättning har valt att vara referenser. Kontakta gärna någon av dessa om ni har funderingar på om Plan Digitals arbetssätt är något för er.

Tack kära referenser för att ni hjälper oss!

 • Maria Lindström, Skoladministratör.
  • Telefonnummer: 0240-66 77 43
  • E-post: maria.lindstrom [at] vbu.ludvika [punkt] se
 • Aniza Silva, Systemansvarig/schemaläggare.
  • E-post: aniza.silva [at] vbu.ludvika [punkt] se
 • Kristina Rashem, Personalhantering/schemaläggning.
  • Telefonnummer: 0248-704 15
  • E-post: kristina.rashem [at] rattvik [punkt] se

Vill du ha fler? Det här är bara några av våra kommuner. Vi har ca 10 kommuner till och vi tror att de flesta är öppna för att svara påera frågor.

"Utan systemet skulle man behöva vända sig någonstans [...] för att få den information som Plan Digital serverar idag."

- Linda Svensson, Administratör

"Jag har Plan Digital som bibeln [...] Förstår inte hur de andra skolorna klarar sig utan PD."

- Aniza Silva, Systemadministratör/schemaläggare

"För min del underlättar Plan Digital vid budgetering av personalkostnad på programmen."

- Kenth Runnberg, Kanslichef

"För schemaläggningen är det ovärdeligt, för här har du förutsättningarna."

- Erik Norgren, Systemadministratör/rektor

"Det enda man behöver lära sig är systemet, man behöver inte uppfinna materialet själv."

- Åke Sandberg, fd Förbundschef

"Plan Digital är ryggraden i ungdomsgymnasiet."

- Andreas Lundholm, Biträdande förbundschef

"Allt går mycket fortare med hjälp av Plan Digital."

- Magnus Hellqvist, Biträdande rektor

"Det är ju inte svårt, det är användarvänligt!"

- Bente Jonasson, Systemadministratör och schemaläggare

"Det är lätt att följa historiken mellan tjänsteår, även mellan flera år."

- Andreas Lundholm, Biträdande förbundschef

Kontakta oss

Ikon som föreställer ett brev Skriv ett meddelande

Ikon som föreställer en telefon Ring oss

Du når oss på telefonnummer: 070-28 50 803, helgfri vardag, 10-17.

Ikon som föreställer ett @-tecken Skicka e-post

Du kan mejla oss på adressen: kontakt [at] plandigital [punkt] se

© 2011-2021